โลโก้เว็บไซต์ ลอดซุ้มประตูมหาวิทยาลัย 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ลอดซุ้มประตูมหาวิทยาลัย 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 3203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลังจากตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขา สักการะหลวงพ่อมงคลแล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมที่พวกเราชาวลูกพระวิษณุกรรมเจ้า ได้ถือปฏิบัติกันมาก็คือ การลอดซุ้มประตูมหาวิทยาลัย เอ้า!!!! ใครเป็นใคร ไปดูกัน
งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา