โลโก้เว็บไซต์ สุรพงศ์   ขุนคง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 ผู้เขียน : สุรพงศ์ ขุนคง


เชิญร่วมสานเสวนา การขับเคลื่อนศูนย์กลางการค้าส่งค้าปลีกแห่งภูมิภาค สู่การเป็นเมืองท่าการค้าระหว่างประเทศ มหานครแม่สอด
พุธ 20 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

เชิญร่วมสานเสวนา การขับเคลื่อนศูนย์กลางการค้าส่งค้าปลีกแห่งภูมิภาค สู่การเป็นเมืองท่าการค้าระหว่างประเทศ มหานครแม่สอด ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2560 จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ จังหวัดตาก สมาคมผู้ค้าปลีกไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก และภาคีเครือข่าย ณ ห้องแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท >> อ่านต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการเกษตรและรถจักรยานยนต์
เสาร์ 16 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

RMUTL Tak News ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพรรณ จันทร์เหลือง  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการเกษตรและรถจักรยานยนต์บูรณาการ ในรายวิชาสัมมนาและฝึกอบรมในองค์กร เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน  พ.ศ. 2560  ศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่ไข ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยคณาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาท เจาะบำรุง อาจารย์ชาตรี ศรีถาวร และนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้นำความรู้เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษ... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กศจ.ตาก
เสาร์ 16 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

RMUTL Tak News ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมทร.ล้านนา ตาก ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กศจ.ตาก วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสุเมรสุต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องการพัฒนาการศึกษาและเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัตตาก (กศจ.ตาก) ต่อไป ขอบคุณภาพจาก อ.ณัฐวุฒิ ปั้นรูป >> อ่านต่อ


บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 กรอกภาวะการมีงานทำบัณฑิต
ศุกร์ 8 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์ให้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 กรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในระบบที่เว็บไซต์ http://ejobs.rmutl.ac.th/ >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร แสดงความยินดี
อังคาร 5 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

 RMUTL TAK News - 5 กันยายน 2560 บุคลากร มทร.ล้านนาตาก ร่วมแสดงความยินดีที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ได้รับสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ก่อนการประชุม CEO กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ >> อ่านต่อ


โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับมาตรฐานสากล (Digital Literacy)
พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ธงชัย เบญจลักษณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับมาตรฐานสากล (Digital Literacy) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ตาก ให้กับนักศึกษา 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี คุณออมทรัพย์ อินกองงาม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สว... >> อ่านต่อสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี ในปีพ.ศ.2561
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

RMUTL Tak News สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี จาก "โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ปี 2560 และมีพิธีมอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเถิน จ.ลำปาง และโรงพยาบาลสามเงา จ.ตาก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 77


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา