โลโก้เว็บไซต์ 2017-09-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2017-09-16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการเกษตรและรถจักรยานยนต์
เสาร์ 16 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

RMUTL Tak News ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพรรณ จันทร์เหลือง  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการเกษตรและรถจักรยานยนต์บูรณาการ ในรายวิชาสัมมนาและฝึกอบรมในองค์กร เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน  พ.ศ. 2560  ศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่ไข ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยคณาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาท เจาะบำรุง อาจารย์ชาตรี ศรีถาวร และนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้นำความรู้เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษ... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กศจ.ตาก
เสาร์ 16 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

RMUTL Tak News ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมทร.ล้านนา ตาก ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กศจ.ตาก วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสุเมรสุต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องการพัฒนาการศึกษาและเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัตตาก (กศจ.ตาก) ต่อไป ขอบคุณภาพจาก อ.ณัฐวุฒิ ปั้นรูป >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา