โลโก้เว็บไซต์ การผลิตทับทิมกรอบฯ สุดเจ๋ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การผลิตทับทิมกรอบฯ สุดเจ๋ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 4450 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ อาจารย์วรรณวิมล  พุ่มโพธิ์  พร้อมด้วย นางสาวจิรภัทร  ไกรสมรส  และนางสาวอารียา  ยศงาม นักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้รับรางวัลรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม ระดับอุดมศึกษา  กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  เรื่อง "การผลิตทับทิมกรอบโดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปทรงกลมแบบแช่แข็งย้อนกลับ"  ในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562  จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 -204 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาง กรุงเทพมหานคร ซึ่ง (รายเอียดการจัดการงาน)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา