โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 ตุลาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 740 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้ การดูแลสภาพดิน และการปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกัน ภายในมหาวิทยาลัยฯ

ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงอุทิศพระวรกายโดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยตลอดพระชนม์ชีพ ในการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติด้วยการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องตลอดมา ในการนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสำคัญ ต้นไม้จะต้องได้รับการบำรุงรักษาจึงจะเจริญเติบโดยและสามารถฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติได้ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมสำหรับประชาชนชาวไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก, อ.รุ่ง หมูล้อม, นิภาพร นันตา, สุโข แก้ววิเศษ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา