โลโก้เว็บไซต์ แนะแนวศึกษาต่อ มทร.ล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

แนะแนวศึกษาต่อ มทร.ล้านนา ตาก ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กันยายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (21 ก.ย. 61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยงานรับนักศึกษา งานแนะแนวฯ และคณาจารย์สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (ผศ.วีระพรรณ จันทร์เหลือง) สาขาวิชาช่างอุตสาหการ (ผศ.พิบูลย์ เครือคำอ้าย) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.ธีระ พร้อมเพรียง) ออกหน่วยบริการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงาน "แนะแนวสู่โลกกว้าง สานฝันสู่อาชีพ ครั้งที่ 1" ณ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้แนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และเตรียมความพร้อมในการวางแผนเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS ด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา