โลโก้เว็บไซต์ การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาตามแนว​พระราช​ดำ​ริ​  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาตามแนว​พระราช​ดำ​ริ​

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กันยายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 949 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (12 ก.ย. 61) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุม​มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้า​นนา​ ตาก​ รอง​ศาสตรา​จารย์​ธ​ี​ระ​ศักดิ์​ อุรัจนา​นนท์​ รองอธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​และ​กิจการ​นักศึกษา​ พร้อมด้วย​บุคลากร​และ​นักศึกษา​ เข้า​ร่​ว​มกิจ​กรรมการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาตามแนว​พระราช​ดำ​ริ​ รุ่นที่ 1/2561 "เป็น​เบ้า ​เป็น​แม่พิมพ์" โดย​มีนายเจริญ​ฤทธิ์​ สงวน​สัตย์​ ผู้​ว่า​ราชการ​จังหวัด​ตาก​ เป็น​ประธาน​เปิดกิจกรรม และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมโครงการ พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์​กับประเทศไทย" จากวิทยากรจิตอาสา 904 

โครงการ​จิตอาสาตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตร​ประจำ" รุ่นที่ 1/2561 "เป็น​เบ้า​ เป็น​แม่พิมพ์​" สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณา​โปรดเกล้า​ฯ ให้จัดการฝึกอบรมจิตอาสาขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมจิตอาสาต้นแบบที่จะนำองค์ความรู้ไปขยายผลต่อทั้งในหน่วยงาน​และประชาชน ตลอดจนให้โครงการ​จิต​อาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้และมีผู้นำในการดำเนินงาน เพื่อให้​โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาประเทศชาติและความเป็นอยู่ของประชาชน และปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดี​ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ขอบคุณ​ภาพ​: อ.รุ่ง หมูล้อม, สุโข แก้ววิเศษ, สนง.ประชา​สัมพันธ์​ จ. ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา