โลโก้เว็บไซต์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 2051 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมทองกวาว ดร.สนธยา ทองอรุณศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก และกลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม มาบรรยายให้ความรู้ถึงสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศใน โทษและพิษภัย รวมถึงผลกระทบและบทลงโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนนักศึกษา ให้ทราบถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา และเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ปลูกฝังจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา