โลโก้เว็บไซต์ บรรยากาศการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

บรรยากาศการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 19 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 383 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ตาก บรรยากาศการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับ ปวส.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ หลังจากรายงานตัวแล้วนักศึกษาต่างเลือกซื้อชุดนักศึกษาและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนปรับพื้นฐานและต้อนรับเปิดภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายนนี้

ดูภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก https://bit.ly/2INY2Bg


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา