โลโก้เว็บไซต์ บรรยากาศการรายงานตัวเพื่อคัดกรองเข้าหอพักนักศึกษา วันที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

บรรยากาศการรายงานตัวเพื่อคัดกรองเข้าหอพักนักศึกษา วันที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 19 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 189 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่หอพักนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก บรรยากาศการรายงานตัวเพื่อคัดกรองเข้าหอพักนักศึกษา วันที่สองเป็นไปด้วยความคึกคัก มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบพิเศษ และรอบรับตรง มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ดูภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก https://bit.ly/2ItAlyI


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา