โลโก้เว็บไซต์ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 409 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดตากและรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในประเพณีสงกรานต์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา