โลโก้เว็บไซต์ 2018-04-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2018-04-17

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
อังคาร 17 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดตากและรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในประเพณีสงกรานต์ >> อ่านต่อ


พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2561
อังคาร 17 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (17 เม.ย. 61) ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2561 โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงเครื่องราชสักการะ พิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงแบบจีนของสมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก ซึ่งจังหวัดตากจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงเป็นนักรบฝีมือเลิศ ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดทำ “ใบเซียมซีออนไลน์โดยใช้ QR Code” ให้บริการ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อังคาร 17 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (17 เม.ย. 61) ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ.ธีระ พร้อมเพรียง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ในการที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาและทำนุบำรุงศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้สง่างามสมพระเกียรติฯ ต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยดีมาโดยตลอด ด้วยการจัดทำ &ldquo... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา