โลโก้เว็บไซต์ พนม. ราชมงคลตาก เข้าร่วมรับฟังการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พนม. ราชมงคลตาก เข้าร่วมรับฟังการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ตาก เข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทจัดการกองทุนกสิกรไทย ณ ห้องประชุม BLA 201 อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ภาพเพิ่มเติม >>ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา