โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาตาก ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมนักเรียนทุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนาตาก ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมนักเรียนทุน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 กันยายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 กันยาบน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตาก ให้การต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ในการเข้าเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ตาก เพื่อติดตามด้านการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทาน และมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมถุงยังชีพแก่นักศึกษาสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพเพิ่มเติม >>ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา