โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนนา ตาก ต้อนรับสำนักพระราชวังในการติดตาม นศ. ทุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนนา ตาก ต้อนรับสำนักพระราชวังในการติดตาม นศ. ทุน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤศจิกายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 371 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ให้การต้อนรับสำนักพระราชวังในการเข้ามาติดตามการดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียนและอื่นๆ ของนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ จำนวน 10 คน ณ ห้องพยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศ 80 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพเพิ่มเติม >> ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา