โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร และคณะ ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารสาขา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการสโมสรนักศึกษา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนา มีแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ

ภาพเพิ่มเติม >> ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา