โลโก้เว็บไซต์ 2016-02-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2016-02-18

ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก
พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร และคณะ ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารสาขา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการสโมสรนักศึกษา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนา มีแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา