โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก โดย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา