โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาตาก ร่วมพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลองของจังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนาตาก ร่วมพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลองของจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 257 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL TAK News - 5 ตุลาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้แทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนาตาก ร่วมพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลองของจังหวัดตาก ณ บริเวณเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลองของจังหวัดตาก หลังจากนั้นในเวลา 11.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ให้แก่อำเภอ ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก

ภาพ : ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา