โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาตาก ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งกับการจากไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนาตาก ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งกับการจากไป

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 1583 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนาตาก ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งกับการจากไปของ "คุณพ่อวัฒน์พงศ์ ชัยวัฒนพิพัฒน์”
กำหนดการฌาปนกิจศพ "คุณพ่อวัฒน์พงศ์ ชัยวัฒนพิพัฒน์”
ในวันอังคารที่ 10 ต.ค.2560 ณ สุสานวัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

และตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าแพ่ง ตามกำหนดการดังนี้
วันเสาร์ที่ 7 ต.ค.2560 สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. ครอบครัว เจ้าภาพสวดอภิธรรม
วันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค.2560 สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เจ้าภาพสวดอภิธรรม
วันจันทร์ที่ 9 ต.ค.2560 สวดพระอภิธรรม เวลา 20.00 น. สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เจ้าภาพสวดอภิธรรม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา