โลโก้เว็บไซต์ นศ. ราชมงคลตาก นำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นศ. ราชมงคลตาก นำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 408 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำนักศึกษาสาขาการบัญชีนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพเพิ่มเติม >>ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา