โลโก้เว็บไซต์ นศ. ราชมงคลตาก นำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นศ. ราชมงคลตาก นำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานศ. ราชมงคลตาก นำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำนักศึกษาสาขาการบัญชีนำเสนอผลงานวิจัย ในการประ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา