โลโก้เว็บไซต์ 2015-12-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2015-12-22

นศ. ราชมงคลตาก นำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
อังคาร 22 ธันวาคม 2558 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำนักศึกษาสาขาการบัญชีนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรภาพเพิ่มเติม >> >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา