โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก สำรวจข้อมูลเตรียมพร้อมจัดอบรมให้แก่ทหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก สำรวจข้อมูลเตรียมพร้อมจัดอบรมให้แก่ทหาร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก พร้อมทีมวิจัยและบริการวิชาการ เข้าสำรวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับประกอบอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ที่จะปลดประจำการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสราญรมย์ มณฑลทหารบกที่ 310 อ.เมือง จ.ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา