โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก สำรวจข้อมูลเตรียมพร้อมจัดอบรมให้แก่ทหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก สำรวจข้อมูลเตรียมพร้อมจัดอบรมให้แก่ทหาร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก สำรวจข้อมูลเตรียมพร้อมจัดอบรมให้แก่ทหาร
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก พร้อมทีมวิจัยและบริการวิชาการ เข้าสำรวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับประกอบอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ที่จะปลดประจำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา