โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบนักธรรมชั้นตรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบนักธรรมชั้นตรี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี ปี 2558 โดยพระสุเมธีธรรมภาณ เจ้าสำนักเรียน เจ้าคณะจังหวัดตาก(ธรรมยุต) เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ณ ห้องทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้กล่าวชื่นชมและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี และได้มีการจัดประชุมนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนดีของมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้มีขวัญกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตนอันดีงามและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา