โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 1127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX'16) ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2559 โดย ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง ได้รับรางวัลเหรีญเงิน ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษจากสมาคมนักประดิษฐ์ ซาอุดิอารเบีย

จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา