โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2016-05-27

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559 / ข่าวรับรางวัล

ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX'16) ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2559 โดย ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง ได้รับรางวัลเหรีญเงิน ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษจากสมาคมนักประดิษฐ์ ซาอุดิอารเบียจึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา