โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก คว้ารางวัลการแข่งขันการตอบคำถามทางด้านวิชาชีพบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก คว้ารางวัลการแข่งขันการตอบคำถามทางด้านวิชาชีพบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาจากสาขาวิชาการบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10
วันที่ 25 มกราคม 2566 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา