โลโก้เว็บไซต์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อม โคก หนอง นา มทร.ล้านนา ตาก โมเดล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อม โคก หนอง นา มทร.ล้านนา ตาก โมเดล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 213 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการเตรียมความพร้อม โคก หนอง นา มทร.ล้านนา ตาก โมเดล ณ บริเวณหน้าหอพักนักศึกษา ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา อันประกอบด้วย แปลงนาสาธิต แปลงผักสวนครัวและสมุนไพร คลองไส้ไก่ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กำหนดจัดกิจกรรม "สายน้ำแห่งล้านนา 90 พระชนมพรรษา เฉลิมราชสดุดีพระพันปีหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย อาทิ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดตาก นวัตกรรมห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าได้มาตรฐานชุมชนจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา มทร.ล้านนา ตาก โมเดล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา