โลโก้เว็บไซต์ 2022-08-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2022-08-08

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อม โคก หนอง นา มทร.ล้านนา ตาก โมเดล
จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการเตรียมความพร้อม โคก หนอง นา มทร.ล้านนา ตาก โมเดล ณ บริเวณหน้าหอพักนักศึกษา ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา อันประกอบด้วย แปลงนาสาธิต แปลงผักสวนครัวและสมุนไพร คลองไส้ไก่ เป็นต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams (ประจำเดือนสิงหาคม)
จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

หัวข้อ :  การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin วันที่ 10 สิงหาคม 2565 (เวลา 10:00 – 12:00 น.) ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : https://bit.ly/3qLmIyk --------------------------------------------- หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 (เวลา 15:00 – 16:30 น.) ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา