โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 551 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุลแะแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา