โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 สิงหาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 326 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (18 ส.ค. 64) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์และวงการศึกษาของไทย โดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเอาศิลปวิทยาการและความคิดสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศ ด้วยพระอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์ ในปี พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันจังหวัดตากถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ออกไปก่อน โดยจะได้มีการปรับเปลี่ยนและดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายมหาวิทยาลัยจึงจะพิจารณากำหนดวันจัดกิจกรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา