โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 สิงหาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564
วันนี้ (18 ส.ค. 64) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดย ดร.สนธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา