โลโก้เว็บไซต์ ส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้านชุดที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้านชุดที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กรกฎาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาโรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน ชุดที่ 2
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวรานนท์ ย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา