โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  ภาคฤดูร้อน/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มีนาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 31 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

26 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา มอบใบส่งตัวการออกฝึกงานให้นักศึกษาภาคฤดูร้อน/2563 โอกาสนี้คุณวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมกลาง บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ในฐานะศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน ให้เกียรติบันทึกวีดีทัศน์พร้อมกับบรรยายให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อม การปฏิบัติตน ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาในระหว่างฝึกงานให้แก่นักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา