โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2021-03-26

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563
ศุกร์ 26 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

26 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา มอบใบส่งตัวการออกฝึกงานให้นักศึกษาภาคฤดูร้อน/2563 โอกาสนี้คุณวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมกลาง บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ในฐานะศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน ให้เกียรติบันทึกวีดีทัศน์พร้อมกับบรรยายให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อม การปฏิบัติตน ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาในระหว่างฝึกงานให้แก่นักศึกษา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา