โลโก้เว็บไซต์ Exit Exam การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

Exit Exam การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มีนาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 258 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

22 มีนาคม 2564 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านภาษาอังกฤษและวัดระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สามารถเข้ารับการสอบทักษะด้านภาษา (Exit Exam)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา