โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแก้วปัญญา ประจำปี พ.ศ.2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแก้วปัญญา ประจำปี พ.ศ.2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1603 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองบรรณาธิการ “วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา” ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารแก้วปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [[ ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  ]]


ผู้เขียนสามารถเลือก เขียน/ส่ง บทความในคอลัมน์ต่างๆ ได้ดังนี้ 

  • รอบรั้ว มทร.ล้านนา
  • บริการวิชาการ
  • เปิดมุมมอง
  • เรื่องเล่าชาวล้านนา
  • ชุมชนเดินทาง
  • งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง
  • The Researcher
  • ซ๊ะป๊ะ สเปซ 

บทความที่ถูกคัดเลือกจะได้การตีพิมพ์ เผยแพร่ ในรูปแบบวารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา ที่มีคุณภาพ และถูกนำเสนอประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ ที่ทันสมัยและหลากหลาย อาทิ E-Book บนเว็บไซต์และบนแอพพลิเคชั่น ookbee และ AIS Bookstore รวมถึงการสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น
 
ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อได้ที่ 
กองบรรณาธิการวารสารแก้วปัญญา (คุณเจษฏา สุภาพรเหมินทร์ หรือ คุณวราภรณ์ ต้นใส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา 
โทรศัพท์ : 053-266518 ต่อ 1034
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com 
หรือเข้าไปดูรายละเอียดหรือผลงานได้ที่เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew

 

เกี่ยวกับวารสาร:

วารสารแก้วปัญญา เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นในรูปแบบนิตยสารในลักษณะบทความที่อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน กิจกรรม แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการวิชาการ ของนักวิจัยและนักบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ให้เกิดการนำผลงานไปใช้ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่นและสถานประกอบการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา