โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2021-03-25

โครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

25 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมเนิทศและรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/25563 เพื่อให้นักศึกษาได้ระดมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้ทราบประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างฝึกประสบการณ์ เพื่อที่จะได้นำไปเป็นแนวทางในการฝึกงานรุ่นต่อไปและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแก้วปัญญา ประจำปี พ.ศ.2564
พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ “วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา” ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารแก้วปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [[ ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  ]] ผู้เขียนสามารถเลือก เขียน/ส่ง บทความในคอลัมน์ต่างๆ ได้ดังนี้  รอบรั้ว มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา