โลโก้เว็บไซต์ รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 สิงหาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 486 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

29 สิงหาคม 2563 หอพักนักศึกษารับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ผ่อนคลายการเข้ามหาวิทยาลัยและให้นักศึกษาทุกชั้นปีกลับเข้ามาเรียนภายในมหาวิทยาลัย หลังจากจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา