โลโก้เว็บไซต์ 2020-08-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2020-08-29

รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
เสาร์ 29 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

29 สิงหาคม 2563 หอพักนักศึกษารับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ผ่อนคลายการเข้ามหาวิทยาลัยและให้นักศึกษาทุกชั้นปีกลับเข้ามาเรียนภายในมหาวิทยาลัย หลังจากจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา