โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กรกฎาคม 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 53 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

28 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จั้งหวัดตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา