โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 401 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (27 มิ.ย. 62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยศักดิ์ ตัณฑ์เจริญ อดีตผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก เป็นประธาน โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม จากนั้นประธานสภานักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา นำพานไหว้ครูไปไหว้ประธานและผู้บริหาร ผู้แทนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชานำพานไหว้ครูสาขาต่างๆ ตามลำดับ ก่อนที่จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาในช่วงเย็น เพื่อรับขวัญและอวยพรให้นักศึกษาอยู่เย็นเป็นสุขตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา