โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-06-27

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันนี้ (27 มิ.ย. 62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยศักดิ์ ตัณฑ์เจริญ อดีตผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก เป็นประธาน โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม จากนั้นประธานสภานักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา นำพานไหว้ครูไปไหว้ประธานและผู้บริหาร ผู้แทนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชานำพานไหว้ครูสาขาต่างๆ ตามลำดับ ก่อนที่จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาในช่วงเย็น เพื่อรับขวัญและอวยพรให้นักศึกษาอยู... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา