โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ถวายความจงรักภักดีร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ถวายความจงรักภักดีร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 สิงหาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 367 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (7 ส.ค. 62) เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยนายขวัญชัย เทคฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานถวายราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายคำนับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดี ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย หลังจากนั้นผู้บริหารและคณาจารย์นำนักศึกษาร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณลานหน้าหอพักนักศึกษา เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติมที่: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา