โลโก้เว็บไซต์ การฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 ก.ค. 62 ที่อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ เข้ารับอารฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว จัดโดยสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตาก  เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้าไปส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว หลักและวิธีการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าภาพที่ดี ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับอาสาสมัคร และสาธิตการต่อสู้ป้องกันตัวแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้รู้จักการป้องกันตัวเองกรณีประสบเหตุร้ายแก่ตนเองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา