โลโก้เว็บไซต์ โครงการจัดการความรู้สู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการจัดการความรู้สู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 กรกฎาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (24 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการจัดการความรู้สู่การบริการที่ดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากร นางสาวสุรชา ชัยวงค์ และนายชัยพงษ์ สุขสรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการจากบริษัท ไทวัสดุ จำกัด สาขาตาก มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนางานด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย และให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจในหลักการบริการ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา