โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-07-24

โครงการจัดการความรู้สู่การบริการที่มีประสิทธิภาพ
พุธ 24 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

วันนี้ (24 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการจัดการความรู้สู่การบริการที่ดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากร นางสาวสุรชา ชัยวงค์ และนายชัยพงษ์ สุขสรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการจากบริษัท ไทวัสดุ จำกัด สาขาตาก มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนางานด้านการให้บริการของมหาวิทยา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา