โลโก้เว็บไซต์ ประชุมชี้แจงโครงการล้านนา ตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ปีที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมชี้แจงโครงการล้านนา ตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ปีที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 539 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (13 ก.ค. 62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการล้านนา ตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ได้รับเกียรติจากผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งเนื้อหาการประชุมประกอบด้วยการสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ 2561 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี หลังจากนั้นเป็นการชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสำหรับกลุ่มสถานศึกษาเครือข่ายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 การนำเสนอรูปแบบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานศึกษาเครือข่ายเก่า และการดำเนินงานสำหรับห้องเรียนต้นแบบ เป็นต้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา